Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2014 г.

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.