Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Брой на жалбите, попадащи извън правомощията на Европейския омбудсман, през периода 2003-2014 г.

Инфографиките за 2015 г. са публикувани само във формат на изображение. Ако искате да получите информация в текстов формат, може да отправите искане чрез нашия формуляр за контакт.