Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Процент на приемане

Процент на приемане

Процентът на приемане представлява процентът положителни отговори на общия брой отправени от Омбудсмана предложения (решения, препоръки и предложения).

2018

77 %

2019

79 %

2020

81 %