Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Брой на жалбите през периода 2017–2021 г.

Брой на жалбите през периода 2017–2021 г.

 

Жалби извън обхвата на правомощията на
Европейския омбудсман

Жалби в обхвата на правомощията на
Европейския омбудсман

Общо

2017 г.

1 430

751

2 181

2018 г.

1 300

880

2 180

2019 г.

1 330

871

2 201

2020 г.

1 420

728

2 148

2021 г.

1 437

729

2 166