Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

На фокус

Ombudsman unveils new strategy 'Towards 2024'

In 2020, the Office drew up a new strategy - ‘Towards 2024’- to guide the current mandate of the European Ombudsman. It builds upon the successful ‘Towards 2019’ strategy which aimed to increase the impact, visibility and relevance of the office.

The strategy outlines the Ombudsman’s mission as working with the EU institutions to create a more transparent, ethical and effective administration. 

Какви са нашите дейности


Европейският омбудсман работи за насърчаване на доброто управление на ниво ЕС. Омбудсманът разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите и органите на ЕС, а също така по собствена инициатива обследва по-мащабни системни проблеми.