Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

На фокус

European Ombudsman carries out a series of inquiries and initiatives into the COVID-19 response in the EU administration

In April 2020, the Ombudsman began examining the work of the EU administration in the context of the COVID-19 crisis. Following on from this, in July 2020, the Ombudsman has launched a series of inquiries and initiatives, looking at specific aspects of the work of different EU institutions, agencies and bodies concerning COVID-19.

Какви са нашите дейности


Европейският омбудсман работи за насърчаване на доброто управление на ниво ЕС. Омбудсманът разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите и органите на ЕС, а също така по собствена инициатива обследва по-мащабни системни проблеми.