Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

На фокус

Ombudsman calls for EU access to documents law to be modernised

European Ombudsman Emily O’Reilly has called for the EU’s access to documents law, which is twenty years old this year, to be updated to reflect the reality of modern communications.

The Ombudsman has also published a guide for the EU administration on how it can better implement its obligations regarding the public’s right to access documents.

 

Какви са нашите дейности


Европейският омбудсман работи за насърчаване на доброто управление на ниво ЕС. Омбудсманът разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите и органите на ЕС, а също така по собствена инициатива обследва по-мащабни системни проблеми.

Стенограма на видеозапис