Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Налични езици: 
  • English

Global Public Affairs Forum 2021

17сеп2021
08:30 - 17:00

Хост: Global Public Affairs Forum

Място:  Париж, Франция

The European Ombudsman will speak at this event. 

За повече информация

Megan Killian
Личен асистент на Омбудсмана
Връзка с:  Megan Killian
тел.:  +32 2 28 46769
Twitter:  @EUombudsman