Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Етика и поведение

Европейският омбудсман Емили О'Райли е дълбоко убедена, че за да гарантират напълно общественото доверие, институциите на ЕС трябва да осигуряват лесна за ползване от гражданите и прозрачна услуга при условия на отчетност, както и да отговарят на най-високите етични стандарти. Службата на омбудсмана се ангажира изцяло да зачита, наред с другото, принципите за лоялност и отчетност във всички наши дейности. Освен приемането на Кодекса за поведение за омбудсмана през февруари 2015 г., материалите в раздела „Етика и поведение“ на уебсайта целят да изпълнят този ангажимент, включително чрез предоставяне на пълна прозрачност по отношение на поведението на омбудсмана и използването на ресурси.

Прочетете повече по темата „Етика и поведение“