Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Решения

Решенията, взети след извършена проверка от Омбудсмана, се намират в този раздел за случаи, приключени след 1 юли 1998 г. Решенията обикновено са на английски език и на езика на подадената жалба.

Показване на 1 — 10 от 4787 резултатите