Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Контакти

Адрес за кореспонденция

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

тел.:+33 3 88 17 23 13

Адрес за посещения

Страсбург

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67000 Strasbourg

Marker

Bâtiment Václav Havel (HAV)
Allée Spach
F-67000 Strasbourg

Leaflet Open Street Map

Брюксел

Bâtiment Froissart (FRS)
87 rue Froissart
B-1000 Bruxelles

Marker

Bâtiment Froissart (FRS)
87 rue Froissart
B-1000 Bruxelles

Leaflet Open Street Map

Форма за контакти

Моля използвайте тази форма за контакти, за да се свържете с екипа на Европейския омбудсман

Ако искате да отправите жалба до Eвропейския омбудсман, моля използвайте „формуляра за жалби“, а не формата за контакт, посочена по-долу.

0/1000

Жалби, свързани с взаимодействието със служителите на Омбудсмана при изпълнението на техните служебни задължения, могат да се подават посредством дадения по-горе формуляр за контакт.След като изпратите инфармацията ще получите електронна поща, която съдържа изпратените данни.

Полетата, обозначени със знака *, се попълват задължително.