Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

Как разглеждаме жалби?

Тази схема предлага по-общ поглед върху процеса на разглеждане на жалбите от Омбудсмана.

 • Получаване на жалбата

  • Службата на омбудсмана проверява
   дали трябва да предприемем проверка.

   • Предприемане на проверка

    Жалбоподателят се уведомява чрез писмо.

    • Проверка

     Омбудсманът разглежда жалбата и може да:
     - поиска от институцията или органа отговор или повече информация;
     - организира среща със и/или да извърши инспекция в институцията или органа;
     - поиска от жалбоподателя информация или коментари.

     • Жалбата може да бъде решена бързо

      • Предложение за решение

       Ако институцията се съгласи, въпросът е решен.

     • Омбудсманът установява лошо управление

      • Омбудсманът дава препоръки
       за справяне с лошото управление

       Институцията изпраща становище в рамките на 3 месеца. Жалбоподателят може да изпрати коментари.

       • Решение за приключване на случая

        Съдържа окончателни констатации, напр.:
        - приемане на препоръките,
        - отстраняване на проблема,
        - справяне с лошото управление,
        - подобряване на системите/процедурите.

     • Омбудсманът не установява лошо управление

   • Не се извършва проверка

    - Въпросът е извън компетенциите на омбудсмана.
    - Жалбата не е допустима (напр. защото жалбоподателят не се е опитал първо да реши въпроса директно с институцията или органа на ЕС).
    - Липса на информация.
    - Друг орган е по-компетентен да се справи с въпроса.