• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Тематични доклади

Този раздел разглежда публикуването на редица тематични доклади, които имат за цел да представят мнението и позициите на омбудсмана относно стратегически важни теми в работа ѝ или относно по–общи въпроси, свързани с процедурите.

В тематичните доклади обикновено се поставя акцент върху теми, за които омбудсманът има особено ценен принос за подпомагане на жалбоподателите и за поддържане на високи стандарти на добра администрация.

Докладите в тази секция ще се добавят след като бъдат налични.