• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Резюме на решението по случай 2216/2017/AMF относно отказ на Европейската комисия да предостави публичен достъп до документи и информация за срещи с членове на Комисията

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  2216/2017/AMF
    Открит на 2018-1-16 - Решение от 2018-1-16
  • Относно институция(и) :  Европейска комисия

Случаят се отнася до искане за публичен достъп до документи, а именно стенограми или протоколи от срещи между Джордж Сорос и членове на Европейската комисия.

Комисията е уведомила жалбоподателя, че не разполага с такива документи. Същевременно тя му е предоставила линкове към интернет страници, където е публикувала информация по въпроса, местата и датите на тези срещи. В жалбата е изразено становище, че Комисията не се отнесла подобаващо към искането.

Омбудсманът направи проверка по случая и не установи лошо управление от страна на Европейската комисия при разглеждането на искането за достъп.