• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Резюме на решението по случай 644/2015/PMC за процедура за възлагане на обществена поръчка на Европейската централна банка (ЕЦБ) за предоставяне на транспортни услуги за персонала ѝ

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  644/2015/PMC
    Открит на 2015-5-9 - Препоръка за 2016-10-6 - Решение от 2017-11-23
  • Относно институция(и) :  Европейска централна банка

Става въпрос за процедура за възлагане на обществена поръчка, организирана от Европейската централна банка, с цел предоставяне на транспортни услуги за персонала ѝ и за обработка на документите по пътните разноски на служителите. Доставчик на транспортни услуги от Германия подава жалба до Европейския омбудсман с твърдението, че ЕЦБ е нарушила принципа на равнопоставено третиране и недискриминация, като не е разделила процедурата на две обособени позиции и като е въвела редица изисквания, които са в полза на настоящия доставчик на услуги на банката.

Омбудсманът установи, че ЕЦБ не е направила внимателна оценка на последствията от групирането на двете услуги в една позиция. Междувременно ЕЦБ вече е възложила договора. Затова Омбудсманът отправи препоръка при бъдещи процедури за възлагане на обществени поръчки банката да провежда такива конкретни оценки.

В отговор на това ЕЦБ уведоми Омбудсмана, че е актуализирала своето ръководство за обществени поръчки и наръчника по бизнес практики, за да е възможно възлагането на договорите под формата на отделни обособени позиции в случаите, когато това е уместно.

Омбудсманът приветства предприетите от ЕЦБ мерки и обърна внимание, че в най-новата си процедура за транспортни услуги банката като цяло е разделила услугите в отделни позиции. ЕЦБ прие препоръката на Омбудсмана, с което случаят беше приключен.