• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Резюме на решението по случай 1328/2017/EIS относно отказа на Frontex да предостави достъп до документ във връзка с плавателни съдове, използвани в операциите за граничен контрол „Посейдон“ и „Тритон“

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  1328/2017/EIS
    Открит на 2017-8-2 - Решение от 2017-11-23
  • Относно институция(и) :  Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници

Предмет на жалбата е отказа на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) да предостави пълен обществен достъп до документ във връзка с плавателни съдове, използвани в операциите за граничен контрол и наблюдение „Посейдон“ и „Тритон“. Frontex отказва достъп до документа на основанието, че това би застрашило обществената безопасност.

Омбудсманът направи проверка по случая и установи, че становището на Frontex е оправдано, и приключи случая без да констатира случай на лошо управление.