• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Кратко изложение на решението по случай 1933/2014/JF относно отказа да се предостави пълен публичен достъп до доклад относно среща между члена на Европейската комисия, отговарящ за търговията, и многонационално предприятие от нефтения и газовия сектор

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  1933/2014/JF
    Открит на 2014-12-17 - Решение от 2017-11-27
  • Относно институция(и) :  Европейска комисия

Случаят се отнася до отказа на Комисията да предостави на „Приятели на Земята — Европа“ пълен публичен достъп до доклад относно среща между члена на Европейската комисия, отговарящ за търговията, и ExxonMobil.

В хода на проверката на Омбудсмана и след нейното предложение да бъде оповестена част от съдържанието на документа, Комисията предостави на „Приятели на Земята — Европа“ частичен достъп до електронния доклад по три различни повода. В резултат на това по-голямата част от съдържанието беше оповестена, като остана неразкрита само ограничена част от него. Омбудсманът отбелязва, че жалбоподателят не е представил никакви коментари по отношение на оповестената информация, когато е бил поканен да направи това, и че Комисията частично е изпълнила нейното предложение за решение. Поради това тя достигна до заключението, че не са необходими допълнителни проверки.