• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Кратко изложение на решението по случай 1388/2016/JN относно частичния отказ на Комисията да оповести документи

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  1388/2016/JN
    Открит на 2016-10-26 - Решение от 2017-7-6
  • Относно институция(и) :  Европейска комисия

Случаят се отнася до частичния отказ на Комисията да оповести пред член на ЕП съобщения по електронната поща, разменени с ирландски журналисти във връзка с отговора на Комисията на парламентарен въпрос, зададен от същия член на ЕП, на когото все още не е било отговорено официално. Омбудсманът провери документите и констатира, че решението на Комисията е разумно и уместно.

Сродни документи