• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Кратко изложение на решението по случай 1487/2016/EIS относно отговора на Европейската комисия по жалба, в която се твърди, че снимка с предупреждение, използвана върху тютюневи продукти, заклеймява лицата с увреждания

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Случай :  1487/2016/EIS
    Открит на 2017-7-11 - Решение от 2017-7-11
  • Относно институция(и) :  Европейска комисия

Случаят се отнася до отговора на Европейската комисия на жалба, в която се твърди, че снимка с предупреждение, използвана върху тютюневи продукти, заклеймява лицата с увреждания.

Жалбоподателят — омбудсманът по социалните въпроси и ръководител на Службата за борба с дискриминацията на Шлезвиг-Холщайн, Германия — твърди, че снимката, на която е показано лице в инвалидна количка заедно с текста „тютюнопушенето причинява мозъчни удари и увреждания“, изобразява лицата с увреждания в лоша светлина. Въпросната снимка е една от множеството подобни снимки, предоставени от Комисията.

Комисията е обяснила, че целта на снимките е да информира хората за рисковете от тютюнопушенето. Тя е добавила, че снимките са избрани след много строга процедура за подбор.

Омбудсманът извърши проверка по случая и установи, че обяснението на Комисията като цяло е разумно. Поради това тя реши, че на този етап не е обосновано да се правят допълнителни проверки по жалбата. Тя обаче също така разбира, че публикуването на такива снимки би могло да бъде възприето отрицателно от лицата с увреждания и от организациите, които ги представляват. Съответно омбудсманът счита, че занапред, както и за да се постигне възможно най-добър баланс между различните засегнати интереси, би било полезно да бъдат провеждани консултации със съответните групи на гражданското общество относно избора на чувствителни изображения, преди те да станат обществено достъпни.