• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Запитвания от членове на Мрежата

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Членовете на Европейската мрежа на омбудсманите могат да отправят запитвания до Европейския омбудсман по въпроси, свързани със законодателството и политиките на ЕС, възникнали в хода на техни проверки. Посредством процедурата за отправяне на запитвания, чрез която Европейският омбудсман помага на членовете на Мрежата, като получава експертни отговори от компетентните институции на ЕС, разследвания на много национални и регионални омбудсмани и други подобни органи са успешно приключени по начин, който иначе би бил невъзможен.