• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Решения

Решенията, взети след извършена проверка от Омбудсмана, се намират в този раздел за случаи, приключени след 1 юли 1998 г. Решенията обикновено са на английски език и на езика на подадената жалба.

01/09/2008: Европейският омбудсман приема нов модел на представяне на своите решения.

Решения от Юни 2018