• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Ombudsman urges appropriate Brexit transparency

Налични езици :  en
  • Случай :  SI/1/2017/KR
    Открит на 2017-2-28
Ombudsman urges appropriate Brexit transparency

The European Ombudsman has asked the European Commission to ensure transparency during the upcoming Brexit negotiations