• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Формуляр за подаване на жалба


Za účelom čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej sťažnosti by ste pred vyplňovaním formulára sťažnosti prípadne mohli použiť „Interaktívneho sprievodcu“. Toto Vám umožní identifikovať najvhodnejší orgán pre riešenie Vašej sťažnosti a zaistiť, že pred podaním sťažnosti ste podnikli všetky potrebné kroky.

Регистрация

За да използвате формуляра за жалби онлайн, трябва първо да създадете потребителска сметка. За да създадете потребителска сметка, моля натиснете върху „регистрация“ .

Веднъж влезли в системата, вие ще можете да подадете нова жалба, да продължите подготовката на жалба, която все още не сте подали, или да прегледате жалбите, които вече сте подали.

Регистрация

Вход

Достъп до моя онлайн профил

Formulár sťažnosti k stiahnutiu

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ak chcete poslať sťažnosť poštou alebo faxom, použite tlačivo na podanie sťažnosti v PDF verzii.

Pred vyplňovaním tohto formulára sťažnosti si prosím prečítajte oddiel “Mohol by vám pomôcť? / Ako sa sťažovať”.