• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Формуляр за подаване на жалба


Biex tgħinek issolvi l-ilment tiegħek malajr kemm jista` jkun, inti tista` tuża l- "Gwida Interattiva" qabel ma timla l-formola ta` lment. Din tgħinek sabiex tidentifika l-korp li jista` jgħinek l-aħjar biex jitratta l-ilment tiegħek u biex tiżgura li inti ħadt il-passi neċessarji kollha qabel tissottometti l-ilment.

Регистрация

За да използвате формуляра за жалби онлайн, трябва първо да създадете потребителска сметка. За да създадете потребителска сметка, моля натиснете върху „регистрация“ .

Веднъж влезли в системата, вие ще можете да подадете нова жалба, да продължите подготовката на жалба, която все още не сте подали, или да прегледате жалбите, които вече сте подали.

Регистрация

Вход

Достъп до моя онлайн профил

Formola ta` lment li tista tiġi ddawlowdjata

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Jekk tippreferi tissottometti l-ilment tiegħek bil-posta jew b'fax, jekk jogħġbok uża l-verżjoni PDF tal-formola tal-ilmenti.

Jekk jogħġbok aqra sew is-sezzjoni bit-titlu “Jista' jgħinek? / Kif tilmenta” qabel ma timla l-formola dwar ilment.