• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Формуляр за подаване на жалба


Selleks, et saavutada teie kaebuse võimalikult kiire lahendamine, võite kasutada enne kaebuse esitamist „interaktiivset juhendit”.See võimaldab teil määratleda kõige kohasema organi kaebuse lahendamiseks ning kindlustab selle, et te olete võtnud tarvitusele kõik vajalikud meetmed enne kaebuse esitamist.

Регистрация

За да използвате формуляра за жалби онлайн, трябва първо да създадете потребителска сметка. За да създадете потребителска сметка, моля натиснете върху „регистрация“ .

Веднъж влезли в системата, вие ще можете да подадете нова жалба, да продължите подготовката на жалба, която все още не сте подали, или да прегледате жалбите, които вече сте подали.

Регистрация

Вход

Достъп до моя онлайн профил

Allalaaditav kaebuse formular

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Kui sa eelistad esitada oma kaebuse posti või faksi teel, kasuta palun kaebuse formulari PDF versiooni.

Palun lugege enne kaebuse vormi täitmist peatükki "Kas ta saab teid aidata? / Kuidas esitada kaebust".