• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Формуляр за подаване на жалба


Προκειμένου να μπορέσουμε να χειριστούμε την καταγγελία σας το ταχύτερο δυνατό, θα ήταν σκόπιμο να συμβουλευτείτε τον "Διαδραστικό οδηγό" πριν συμπληρώσετε το έντυπο καταγγελίας. Με τον τρόπο αυτό σας δίνετε η δυνατότητα να εντοπίσετε την αρχή που είναι αρμόδια να εξετάσει την καταγγελία σας και να βεβαιωθείτε ότι έχετε προβεί σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα προτού υποβάλετε την καταγγελία σας.

Регистрация

За да използвате формуляра за жалби онлайн, трябва първо да създадете потребителска сметка. За да създадете потребителска сметка, моля натиснете върху „регистрация“ .

Веднъж влезли в системата, вие ще можете да подадете нова жалба, да продължите подготовката на жалба, която все още не сте подали, или да прегледате жалбите, които вече сте подали.

Регистрация

Вход

Достъп до моя онлайн профил

Έντυπο καταγγελίας που μπορείτε να "κατεβάσετε"

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω ταχυδρομείου ή φαξ, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο υποβολής καταγγελίας σε μορφή PDF.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε το τμήμα με τίτλο "Μπορεί να σας βοηθήσει; / Πώς υποβάλλεται μια καταγγελία;" πριν συμπληρώσετε το παρόν έντυπο καταγγελίας.