• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Стратегически инициативи

Основната дейност на Омбудсмана е да извършва проверки с цел изясняване на предполагаеми случаи на лошо управление в институциите на ЕС. Омбудсманът може също така да реши да се занимае със стратегически важни теми, без да извършва проверка. Целта на тези стратегически инициативи е да се споделят с институциите предложения по важни въпроси, да се привлече вниманието върху теми от обществено значение и да се събере информация по даден въпрос, преди да бъде взето решение относно необходимостта от извършване на проверка. Имайте предвид, че след преработването на уеб сайта на Омбудсмана, стратегическите проверки и стратегическите инициативи на Омбудсмана ще бъдат обединени в секция „стратегическа работа“.

Стратегически инициативи от 2018