• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Речи

Флоренция, Четвъртък, 2018, Май 24
Transparency, Legitimacy and Citizen Engagement – Future Prospects for the European Union
Брюксел, Вторник, 2018, Май 22
How Transparent are EU Institutions?
Брюксел, Сряда, 2018, Май 16
Migration funding hearing