• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Речи

Брюксел, Вторник, 2017, Ноември 21
Address to LIBE Committee, European Parliament
Страсбург, Сряда, 2017, Ноември 15
Address to European Parliament on Annual Report 2016
Брюксел, Сряда, 2017, Ноември 8
Future Europe: What Citizens Need to Know?