• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Речи

Страсбург, Сряда, 2017, Ноември 15
Address to European Parliament on Annual Report 2016
Брюксел, Сряда, 2017, Ноември 8
Future Europe: What Citizens Need to Know?
Брюксел, Вторник, 2017, Ноември 7
Transparency 360 degrees