• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Календар на дейностите

Налични езици :  de.en.fr

Stakeholder meeting

Данни за събитието

Дата :  2018-1-23 14:30 - 2018-1-23 15:30

Домакин :  European Ombudsman

Град :  Brussels

Belgium

За събитието

The Ombudsman meets with representatives from the European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) to discuss The Human Rights of Older Persons and Long-term Care.

Допълнителна информация:

Honor Mahony
Press Officer
тел.:+32 2 283 47 33
Връзка с :  Honor Mahony

Връзки