• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Календар на дейностите

Налични езици :  de.en.fr

Visit from the Belgian Federal Ombudsman

Данни за събитието

Дата :  2017-10-10 15:30 - 2017-10-10 16:30

Домакин :  European Ombudsman

Град :  Brussels

Belgium

За събитието

One of the two Belgian Federal Ombudsman, Ms Catherine De Bruecker meets with the Ombudsman to discuss issues of mutual concern.

Допълнителна информация:

Silvia Bartolucci
Mme
тел.:+32 (2) 28 30856
Връзка с :  Silvia Bartolucci