• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Календар на дейностите

Налични езици :  de.en.fr

Visit to Copenhagen and Aarhus

Данни за събитието

Дата :  2017-9-24 15:00 - 2017-9-27 12:00

Домакин :  Danish European Parliament office, Danish Ombudsman's and the Danish Journalism School

Град :  Copenhagen

Denmark

За събитието

The Ombudsman will speak to Danish local, regional and national journalists in Aarhus at a conference on the link between the municipal and EU level. She will also be meeting with the Danish Ombudsman Mr Jørgen Steen Sørensen, the Permanent State Secretary for Foreign Affairs MrUlrik Vestergaard Knudsen as well as speaking at a roundtable on "Ethics in public administrations".

Допълнителна информация:

Silvia Bartolucci
Mme
тел.:+32 (2) 28 30856
Връзка с :  Silvia Bartolucci