Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

На фокус

Емили О'Райли

Европейският омбудсман Емили О’Райли

Емили О’Райли е Европейски омбудсман от 2013 г. О’Райли и нейният екип помагат на хора, организации и предприятия, като извършват проверки по административни жалби и разглеждат по-широки системни въпроси на равнището на ЕС. Предложенията и препоръките на омбудсмана спомагат за поддържането на високи стандарти за отчетност и прозрачност в институциите на ЕС.

Повече информация

Какви са нашите дейности


Европейският омбудсман работи за насърчаване на доброто управление на ниво ЕС. Омбудсманът разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите и органите на ЕС, а също така по собствена инициатива обследва по-мащабни системни проблеми.

Стенограма на видеозапис

Актуализации на запитвания

Вторник | 06 юни 2023

How the European Commission dealt with a request for public access to correspondence exchanged between the European Commissioner for Agriculture and the Polish government

Проверка 65/2023/SF - Последен добавен документ:  Описание на случая


Петък | 02 юни 2023

How the European Commission handled infringement proceedings against Germany about planning laws and retail space

Разследвания 2238/2021/MHZ, 2249/2021/MHZ - Последен добавен документ:  Кореспонденция


Четвъртък | 01 юни 2023

The time taken by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) to deal with requests for public access to documents

Проверка OI/4/2022/PB - Последен добавен документ:  Препоръка