Искате да подадете жалба срещу институция или орган на ЕС?

На фокус

Емили О'Райли

Европейският омбудсман Емили О’Райли

Емили О’Райли е Европейски омбудсман от 2013 г. О’Райли и нейният екип помагат на хора, организации и предприятия, като извършват проверки по административни жалби и разглеждат по-широки системни въпроси на равнището на ЕС. Предложенията и препоръките на омбудсмана спомагат за поддържането на високи стандарти за отчетност и прозрачност в институциите на ЕС.

Какви са нашите дейности


Европейският омбудсман работи за насърчаване на доброто управление на ниво ЕС. Омбудсманът разследва жалби относно лошо управление от страна на институциите и органите на ЕС, а също така по собствена инициатива обследва по-мащабни системни проблеми.

Стенограма на видеозапис