• Inge ett klagomål
  • Begäran om information

Sammanfattningar av avslutade ärenden

 Europeiska ombudsmannen ordnar offentliga samråd om öppenheten i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) Frågor om EU?Ditt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänsterLissabonfördraget
This page has moved to this location