European Citizens' Initiative day

European Citizens' Initiative day

Frågor om EU?Ditt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänsterLissabonfördraget

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ.

Om du är medborgare i någon av unionens medlemsstater eller bosatt i en medlemsstat, har du rätt att inge ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. Företag, föreningar och andra organ med registrerat kontor i unionen har också rätt att lämna in klagomål till ombudsmannen.


Sammanfattningar av avslutade ärenden

Annual salary review of EU delegations' local staff (Tillagt den: 2014-04-03)

Summary of the decision on complaint 714/2012/JF against the European External Action Service

The complainant is a staff representative in the Delegation of the European Union in Guyana (the 'Delegation'). When, in 2009, the European External Action Service (the 'EEAS') conducted the annual salary review of the local staff working at the Delegation, it was asked to consider the salary practices of three other international organisations present in the country. In addition, the local staff requested dependent child allowances. Having not received a satisfactory reply, the [...]

Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Tillagt den: 2014-04-03)
Unfair refusal to accept a request for final payment following the termination of a contract (Tillagt den: 2014-03-17)
Alla sammanfattningar…

Pressmeddelanden

den 16 april 2014 :  Ombudsman calls on Member States to back EU Transparency Register

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, has called on the Council of the European Union to participate in the Transparency Register of EU interest representatives. She also encouraged the European Commission to follow the European Parliament's (EP) example of introducing much stronger incentives for lobbyists to register. This follows yesterday's vote on a revised Transparency Register in the EP.

[...]

Läs mer ...

den 11 april 2014 :  Ombudsman calls on Commission to release Dalli documents
den 10 april 2014 :  The European Ombudsman pays tribute to the French Ombudsman, Dominique Baudis, who passed away this morning
Alla pressmeddelanden…
European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes