• Inge ett klagomål
  • Begäran om information

Sammanfattningar av avslutade ärenden

Val av Europeiska ombudsmannenFrågor om EU?Ditt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänsterLissabonfördraget

Tillgängliga språk :