Sammanfattningar av avslutade ärenden

Annual salary review of EU delegations' local staff (Tillagt den: 2014-apr-03 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Tillagt den: 2014-apr-03 10:01)
Alla sammanfattningar…
Frågor om EU?Ditt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänsterLissabonfördraget

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ.

Om du är medborgare i någon av unionens medlemsstater eller bosatt i en medlemsstat, har du rätt att inge ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. Företag, föreningar och andra organ med registrerat kontor i unionen har också rätt att lämna in klagomål till ombudsmannen.

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes