Zhrnutie uzavretých prípadov

Annual salary review of EU delegations' local staff (Pridané dňa: 3.4.2014 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Pridané dňa: 3.4.2014 10:01)
Všetky zhrnutia
Máte otázky o Európe?Vaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátochLisabonská zmluva

Dostupné jazyky : 

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ. Ombudsmanovi môže podať sťažnosť každý občan EÚ, osoba s bydliskom v EÚ alebo každý podnik alebo združenie so sídlom v niektorom členskom štáte. Ombudsman ponúka rýchle, flexibilné a bezplatné spôsoby riešenia problémov súvisiacich s úradnými postupmi EÚ. Ďalšie informácie: www.ombudsman.europa.eu

Kontaktná osoba pre tlač: Gundi Gadesmann, zástupkyňa vedúceho oddelenia pre komunikáciu, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes