• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
 Európska ombudsmanka začína verejnú konzultáciu v súvislosti s transparentnosťou rokovaní v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) Verejné konzultácie - Zloženia expertných skupín Európskej komisie Máte otázky o Európe?Vaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátochLisabonská zmluva

Dostupné jazyky :