Zhrnutie uzavretých prípadov

The timeliness of the Commission's handling of a state aid complaint (Pridané dňa: 24.4.2014 10:01)
Annual salary review of EU delegations' local staff (Pridané dňa: 3.4.2014 10:01)
Všetky zhrnutia
Máte otázky o Európe?Vaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátochLisabonská zmluva

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.

Sťažnosť Európskemu ombudsmanovi môžu posielať občania členských štátov Únie a jednotlivci s trvalým pobytom v členskom štáte. Môžu to urobiť aj podniky, združenia a iné orgány so sídlom v Únii.

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes