• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie

Zhrnutie uzavretých prípadov

 Európska ombudsmanka začína verejnú konzultáciu v súvislosti s transparentnosťou rokovaní v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) Máte otázky o Európe?Vaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátochLisabonská zmluva

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.

Sťažnosť Európskemu ombudsmanovi môžu posielať občania členských štátov Únie a jednotlivci s trvalým pobytom v členskom štáte. Môžu to urobiť aj podniky, združenia a iné orgány so sídlom v Únii.