limbi disponibile : 

Ombudsmanul European investighează plângerile legate de administrarea defectuoasă în cadrul instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor UE. Orice cetăţean sau rezident european, sau o întreprindere ori asociaţie dintr‑un stat membru poate depune o plângere la Ombudsman.Ombudsmanul oferă un mijloc rapid, flexibil şi gratuit de rezolvare a problemelor cu administraţia UE. Pentru informaţii suplimentare: www.ombudsman.europa.eu

Pentru informații de presă: Dna Gundi Gadesmann, Şefa adjunctă a Unităţii pentru comunicare, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman