• Indgiv en klage
  • Anmodning om oplysninger
Har du spørgsmål om” EUdit Europa - Portalen til europæiske og nationale offentlige tjenester på nettetLissabon-traktaten

Ledige stillinger

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Procedure

Faste stillinger i Den Europæiske Ombudsmands sekretariat besættes ved intern flytning eller forfremmelse, ved overflytning eller udstationering af tjenestemænd fra andre fællesskabsinstitutioner eller -organer, eller ved ansættelse via reservelister, som er oprettet på grundlag af almindelige udvælgelsesprocedurer afholdt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) eller af en EU-institution eller -organ.

Midlertidige stillinger besættes primært på grundlag af de lister, der er oprettet inden for visse specialiserede områder af EPSO eller af en EU-institution eller -organ med henblik på at udvælge personale til kontraktansættelse i EU-institutionerne. Stillinger, som ikke kan besættes via EPSO's lister, offentliggøres på Ombudsmandens websted af Den Europæiske Ombudsmands kontor. Desuden informerer Ombudsmanden sædvanligvis andre fællesskabsinstitutioner om sådanne ledige stillinger.

Personer, som er interesserede i en stilling i Den Europæiske Ombudsmands kontor, bør regelmæssigt besøge EPSO's websted, hvor alle de nødvendige oplysninger om kommende udvælgelsesprocedurer findes.

Ansøgere, som har bestået en eller flere udvælgelsesprøver, og som er særligt interesseret i en stilling i Den Europæiske Ombudsmands kontor, er velkomne til at tilkendegive deres interesse ved at sende udvælgelsesprocedurens referencenummer til Ombudsmandens enhed for personale, administration og budget.

Stillingsopslag

Følgende stillinger er på nuværende tidspunkt slået op hos den Europæiske Ombudsmand:

Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

(Principal) Case Handler

The (Principal) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Eksterne links

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) - Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) blev oprettet den 26. juli 2002. Det har til opgave at afholde almindelige udvælgelsesprøver med henblik på at udvælge højt kvalificeret personale til ansættelse i alle EU-institutioner, dvs. Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, EF-Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Ombudsmand. EPSO begyndte sit arbejde den 1. januar 2003.

Praktikantophold

Tilgængelige sprog :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Regler og ansøgningsskema (juridisk)

Ombudsmanden tilbyder to gange om året et praktikprogram, primært rettet mod cand.jur.-gruppen. Praktikantopholdet foregår enten i Strasbourg eller Bruxelles alt efter kontorets behov. Det begynder 1. september henholdsvis 1. januar hvert år.

Praktikanter i Ombudsmandens kontor skal have et indgående kendskab til engelsk. Ansøgningen skal derfor indgives på engelsk. Af samme grund findes dokumenterne vedrørende ansøgning om praktikantophold kun på engelsk.

Ansøgninger (andre profiler)

Ombudsmanden søger i øjeblikket:

Eksterne links

Praktikantophold i Europa-Parlamentet.

Praktikantophold i Europa-Kommissionen.