Sammanfattningar av avslutade ärenden

Annual salary review of EU delegations' local staff (Tillagt den: 2014-apr-03 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Tillagt den: 2014-apr-03 10:01)
Alla sammanfattningar…
Frågor om EU?Ditt Europa - Portalen till europeiska och nationella nättjänsterLissabonfördraget

Förslag till rekommendationer

Om ombudsmannen under en undersökning finner att det har förekommit administrativa missförhållanden i ett visst ärende ska han informera den institution eller det organ det gäller och om det är lämpligt lämna ett förslag till rekommendation. Den institution eller det organ det gäller ska skicka ett detaljerat yttrande om förslaget till rekommendation till ombudsmannen inom tre månader. Förslagen till rekommendationer finns normalt tillgängliga på engelska och på klagomålets språk.

Förslag till rekommendationer från 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes