Osnutki priporočil

Če varuh človekovih pravic med potekom preiskave v primeru odkrije nepravilnost, obvesti zadevno ustanovo ali organ, po potrebi pa bo pripravil osnutek priporočila. Zadevna ustanova ali organ mora varuhu človekovih pravic v treh mesecih poslati podrobno mnenje o osnutku priporočila. Osnutki priporočil so navadno v angleščini in v jeziku pritožbe.

Osnutki priporočil iz 2014