• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie

Zhrnutie uzavretých prípadov

 Európska ombudsmanka začína verejnú konzultáciu v súvislosti s transparentnosťou rokovaní v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP) Máte otázky o Európe?Vaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátochLisabonská zmluva

Návrhy odporúčaní

Ak ombudsman počas vyšetrovania zistí, že sa v prípade vyskytol nesprávny úradný postup, informuje dotknutú inštitúciu alebo orgán a v prípade potreby navrhne odporúčanie. Dotknutá inštitúcia alebo orgán pošle do troch mesiacov na požiadanie ombudsmanovi podrobné stanovisko k návrhu odporúčania. Návrh odporúčaní je bežne dostupný v angličtine a v jazyku sťažnosti.

Návrhy odporúčaní z 2014