• Depunerea unei plângeri
  • Solicitare de informaţii

Rezumate ale cazurilor clasate

Întrebări despre Europa?Europa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-lineTratatul de la Lisabona

Proiecte de recomandări

În cazul în care Ombudsmanul identifică, în cursul unei anchete, un caz de administrare defectuoasă, acesta sesizează instituţia sau organismul în cauză şi, dacă este cazul, va prezenta un proiect de recomandare. Instituţia sau organismul în cauză este obligat să transmită Ombudsmanului un aviz detaliat privind proiectul de recomandare în termen de trei luni. În mod obişnuit, proiectele de recomandări sunt disponibile în engleză şi în limba în care s-a formulat plângerea.

Proiecte de recomandǎri din 2015

Nici un document nu a fost gǎsit.