Samenvattingen van afgesloten zaken

Annual salary review of EU delegations' local staff (Toegevoegd op: 3-apr-2014 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Toegevoegd op: 3-apr-2014 10:01)
Alle samenvattingen...
Vragen over Europa?Uw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdienstenVerdrag van Lissabon

Ontwerp-aanbevelingen

Als uit een onderzoek van de Ombudsman blijkt dat er sprake is van wanbeheer, stelt de Ombudsman de betrokken instelling of het betrokken orgaan daarvan in kennis en stelt hij eventueel een ontwerp-aanbeveling op. De betrokken instelling of het betrokken orgaan zendt de Ombudsman binnen een termijn van drie maanden een omstandig advies. Ontwerp-aanbevelingen zijn doorgaans beschikbaar in het Engels en in de taal van de klacht.

Ontwerp-aanbevelingen van 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes