• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
Vragen over Europa?Uw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdienstenVerdrag van Lissabon

Aanbevelingen

Als uit een onderzoek van de Ombudsman blijkt dat er sprake is van wanbeheer, stelt de Ombudsman de betrokken instelling of het betrokken orgaan daarvan in kennis en stelt hij eventueel een ontwerp-aanbeveling op. De betrokken instelling of het betrokken orgaan zendt de Ombudsman binnen een termijn van drie maanden een omstandig advies. Ontwerp-aanbevelingen zijn doorgaans beschikbaar in het Engels en in de taal van de klacht.

Aanbevelingen uit 2016