Ieteikumu projekti

Ja ombuds izmeklēšanas laikā noskaidro, ka izmeklētajā lietā ir pieļautas kļūdas pārvaldē, viņš informē attiecīgo iestādi vai struktūru un, ja nepieciešams, izveido ieteikumu projektu. Attiecīgajai iestādei vai struktūrai trīs mēnešu laikā jānosūta ombudam detalizēts atzinums par ieteikumu projektu. Ieteikumu projekti parasti ir pieejami angļu valodā un sūdzības valodā.

2014. gada ieteikumu projekti