• Pateikti skundą
  • Prašymas suteikti informaciją
Turite klausimų apie Europą?Jūsų Europoje - Europos ir nacionalinių viešųjų paslaugų internete portalasLisabonos sutartis

Rekomendacijos

Jei ombudsmenas, atlikdamas tyrimą, nustato netinkamo administravimo atvejį, jis apie tai turi pranešti susijusiai institucijai arba įstaigai ir, jei galima, parengti rekomendacijų projektą. Susijusi institucija arba įstaiga per tris mėnesius privalo pateikti ombudsmenui išsamią nuomonę dėl rekomendacijų projekto. Rekomendacijų projektai paprastai pateikiami anglų kalba ir kalba, kuria pateiktas skundas.

2016 metų rekomendacijos