Achoimrí ar chásanna dúnta

Annual salary review of EU delegations' local staff (Curtha ar an: 2014 Aib 3 10:01)
Alleged conflict of interest concerning an EFSA Working Group (Curtha ar an: 2014 Aib 3 10:01)
Gach achoimre…
Ceisteanna agat faoin Eoraip?Your Europe - The portal to on-line European and national public servicesConradh Liospóin

Dréachtmholtaí

Má thagann sé chun solais, agus an tOmbudsman i mbun fiosraithe, nár riaradh cás mar is ceart, cuirfidh sé in iúl don institiúid nó don eagraíocht atá i gceist, agus, nuair is cuí, déanfaidh sé dréachtmholadh. Ní mór don institiúid nó don eagraíocht atá i gceist tuairim mhionsonraithe ar an ndréachtmholadh a chur chuig an Ombudsman taobh istigh de thrí mhí. Bíonn dréachtmholtaí ar fáil go hiondúil as Béarla agus as an teanga ina ndéantar an gearán.

Dréachtmholtaí ó 2014

European OmbudsmanTwitter @EUOmbudsmanLinkedIn European OmbudsmanYoutube EOTubes