Dréachtmholtaí

Má thagann sé chun solais, agus an tOmbudsman i mbun fiosraithe, nár riaradh cás mar is ceart, cuirfidh sé in iúl don institiúid nó don eagraíocht atá i gceist, agus, nuair is cuí, déanfaidh sé dréachtmholadh. Ní mór don institiúid nó don eagraíocht atá i gceist tuairim mhionsonraithe ar an ndréachtmholadh a chur chuig an Ombudsman taobh istigh de thrí mhí. Bíonn dréachtmholtaí ar fáil go hiondúil as Béarla agus as an teanga ina ndéantar an gearán.

Dréachtmholtaí ó 2014