Suositusluonnokset

Jos oikeusasiamies toteaa tutkimuksen aikana, että tapauksessa on ilmennyt hallinnollinen epäkohta, hän ilmoittaa asiasta asianomaiselle toimielimelle tai laitokselle ja laatii tarvittaessa suositusluonnoksen. Asianomaisen toimielimen tai laitoksen on lähetettävä oikeusasiamiehelle tarkka lausunto suositusluonnoksesta kolmen kuukauden kuluessa. Suositusluonnokset ovat tavallisesti saatavilla englanniksi sekä sillä kielellä, jolla kantelu on tehty.

Suositusluonnokset from 2014